sump หมายถึง ก้นปล่องบ่อแร่ ท้องเครื่องยนต์ที่ขังน้ำมันหยอดเครื่อง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 121 ครั้ง)

คำศัพท์ sump แปลว่า ก้นปล่องบ่อแร่ ท้องเครื่องยนต์ที่ขังน้ำมันหยอดเครื่อง หมายถึง ก้นปล่องบ่อแร่ ท้องเครื่องยนต์ที่ขังน้ำมันหยอดเครื่อง sump อ่านว่า (ซัมพ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sump (ซัมพ)

ก้นปล่องบ่อแร่ ท้องเครื่องยนต์ที่ขังน้ำมันหยอดเครื่อง