sub หมายถึง ในระหว่าง ทำหน้าที่แทน เรือใต้น้ำ ค่าบำรุง นายร้อย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 195 ครั้ง)

คำศัพท์ sub แปลว่า ในระหว่าง ทำหน้าที่แทน เรือใต้น้ำ ค่าบำรุง นายร้อย หมายถึง ในระหว่าง ทำหน้าที่แทน เรือใต้น้ำ ค่าบำรุง นายร้อย sub อ่านว่า (ซับ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sub (ซับ)

ในระหว่าง ทำหน้าที่แทน

เรือใต้น้ำ

ค่าบำรุง

นายร้อย