stud หมายถึง ปุ่ม ตาปูหัวใหญ่ คอกผสมม้า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 102 ครั้ง)

คำศัพท์ stud แปลว่า ปุ่ม ตาปูหัวใหญ่ คอกผสมม้า หมายถึง ปุ่ม ตาปูหัวใหญ่ คอกผสมม้า stud อ่านว่า (ซทัด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
stud (ซทัด)

ปุ่ม ตาปูหัวใหญ่

คอกผสมม้า