spy หมายถึง คนสอดแนม สะกดรอย มองเห็น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 87 ครั้ง)

คำศัพท์ spy แปลว่า คนสอดแนม สะกดรอย มองเห็น หมายถึง คนสอดแนม สะกดรอย มองเห็น spy อ่านว่า (ซไพ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
spy (ซไพ)

คนสอดแนม สะกดรอย

มองเห็น