spun หมายถึง ควง ชัก (ใย) การนั่งรถ (เรือ) เที่ยวแทงให้หมุน ฟั่น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 87 ครั้ง)

คำศัพท์ spun แปลว่า ควง ชัก (ใย) การนั่งรถ (เรือ) เที่ยวแทงให้หมุน ฟั่น หมายถึง ควง ชัก (ใย) การนั่งรถ (เรือ) เที่ยวแทงให้หมุน ฟั่น spun อ่านว่า (ซพัน)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
spun (ซพัน)

ควง ชัก (ใย)

การนั่งรถ (เรือ) เที่ยว

แทงให้หมุน

ฟั่น