sox หมายถึง ถุงเท้าสั้น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 114 ครั้ง)

คำศัพท์ sox แปลว่า ถุงเท้าสั้น หมายถึง ถุงเท้าสั้น sox อ่านว่า (ซ็อคซ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sox (ซ็อคซ)

ถุงเท้าสั้น