sow หมายถึง เพาะ สุกร

(ถูกค้นหาทั้งหมด 108 ครั้ง)

คำศัพท์ sow แปลว่า เพาะ สุกร หมายถึง เพาะ สุกร sow อ่านว่า (โซ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sow (โซ)

เพาะ สุกร