sop หมายถึง ขนมปังแช่น้ำแกง การเอาใจ ซับ คนโง่

(ถูกค้นหาทั้งหมด 89 ครั้ง)

คำศัพท์ sop แปลว่า ขนมปังแช่น้ำแกง การเอาใจ ซับ คนโง่ หมายถึง ขนมปังแช่น้ำแกง การเอาใจ ซับ คนโง่ sop อ่านว่า (ซ็อพ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sop (ซ็อพ)

ขนมปังแช่น้ำแกง การเอาใจ

ซับ

คนโง่