sob หมายถึง สะอื้น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 116 ครั้ง)

คำศัพท์ sob แปลว่า สะอื้น หมายถึง สะอื้น sob อ่านว่า (ซ็อบ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sob (ซ็อบ)

สะอื้น