slew หมายถึง หัน เข่นฆ่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 85 ครั้ง)

คำศัพท์ slew แปลว่า หัน เข่นฆ่า หมายถึง หัน เข่นฆ่า slew อ่านว่า (ซลู)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
slew (ซลู)

หัน เข่นฆ่า