ski หมายถึง รองเท้าสกี รองเท้าสกี

(ถูกค้นหาทั้งหมด 101 ครั้ง)

คำศัพท์ ski แปลว่า รองเท้าสกี รองเท้าสกี หมายถึง รองเท้าสกี รองเท้าสกี ski อ่านว่า (ซคี)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ski (ซคี)

รองเท้าสกี รองเท้าสกี