sit หมายถึง (ศาล) นั่งพิจารณาความ นั่ง ประชุมกัน เข้าสอบไล่

(ถูกค้นหาทั้งหมด 151 ครั้ง)

คำศัพท์ sit แปลว่า (ศาล) นั่งพิจารณาความ นั่ง ประชุมกัน เข้าสอบไล่ หมายถึง (ศาล) นั่งพิจารณาความ นั่ง ประชุมกัน เข้าสอบไล่ sit อ่านว่า (ซิท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sit (ซิท)

(ศาล) นั่งพิจารณาความ นั่ง

ประชุมกัน

เข้าสอบไล่