sir หมายถึง ท่านสุภาพบุรุษ ขอรับขอรอง ขอรับขอรอง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 214 ครั้ง)

คำศัพท์ sir แปลว่า ท่านสุภาพบุรุษ ขอรับขอรอง ขอรับขอรอง หมายถึง ท่านสุภาพบุรุษ ขอรับขอรอง ขอรับขอรอง sir อ่านว่า (เซอ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sir (เซอ)

ท่านสุภาพบุรุษ ขอรับขอรอง

ขอรับขอรอง