sign หมายถึง พยาน เครื่องหมาย (สถานีวิทยุ) แจ้งชื่อสถานี ทำสัญญารับจ้าง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 104 ครั้ง)

คำศัพท์ sign แปลว่า พยาน เครื่องหมาย (สถานีวิทยุ) แจ้งชื่อสถานี ทำสัญญารับจ้าง หมายถึง พยาน เครื่องหมาย (สถานีวิทยุ) แจ้งชื่อสถานี ทำสัญญารับจ้าง sign อ่านว่า (ไซน)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sign (ไซน)

พยาน เครื่องหมาย

(สถานีวิทยุ) แจ้งชื่อสถานี

ทำสัญญารับจ้าง