sic หมายถึง เช่นนั้น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 101 ครั้ง)

คำศัพท์ sic แปลว่า เช่นนั้น หมายถึง เช่นนั้น sic อ่านว่า (ซิค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sic (ซิค)

เช่นนั้น