shorts หมายถึง กางเกงขาสั้น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1337 ครั้ง)

คำศัพท์ shorts แปลว่า กางเกงขาสั้น หมายถึง กางเกงขาสั้น shorts อ่านว่า (ฌอทซ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
shorts (ฌอทซ)

กางเกงขาสั้น