shod หมายถึง เกือกม้า ฐานะ สิ่งที่มีรูปเหมือนรองเท้า ปลอกไม้เท้า รองเท้า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 101 ครั้ง)

คำศัพท์ shod แปลว่า เกือกม้า ฐานะ สิ่งที่มีรูปเหมือนรองเท้า ปลอกไม้เท้า รองเท้า หมายถึง เกือกม้า ฐานะ สิ่งที่มีรูปเหมือนรองเท้า ปลอกไม้เท้า รองเท้า shod อ่านว่า (ฌ็อด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
shod (ฌ็อด)

เกือกม้า ฐานะ

สิ่งที่มีรูปเหมือนรองเท้า

ปลอกไม้เท้า

รองเท้า