she หมายถึง พระองค์

(ถูกค้นหาทั้งหมด 205 ครั้ง)

คำศัพท์ she แปลว่า พระองค์ หมายถึง พระองค์ she อ่านว่า

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
she

พระองค์