sat หมายถึง (ศาล) นั่งพิจารณาความ นั่ง ประชุมกัน เข้าสอบไล่

(ถูกค้นหาทั้งหมด 158 ครั้ง)

คำศัพท์ sat แปลว่า (ศาล) นั่งพิจารณาความ นั่ง ประชุมกัน เข้าสอบไล่ หมายถึง (ศาล) นั่งพิจารณาความ นั่ง ประชุมกัน เข้าสอบไล่ sat อ่านว่า (แซ็ท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sat (แซ็ท)

(ศาล) นั่งพิจารณาความ นั่ง

ประชุมกัน

เข้าสอบไล่