sap หมายถึง คนบ้าเรียน คนบ้า เซาะ ขุดหลุม น้ำหล่อเลี้ยงต้นไม้

(ถูกค้นหาทั้งหมด 102 ครั้ง)

คำศัพท์ sap แปลว่า คนบ้าเรียน คนบ้า เซาะ ขุดหลุม น้ำหล่อเลี้ยงต้นไม้ หมายถึง คนบ้าเรียน คนบ้า เซาะ ขุดหลุม น้ำหล่อเลี้ยงต้นไม้ sap อ่านว่า (แซ็พ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sap (แซ็พ)

คนบ้าเรียน คนบ้า

เซาะ

ขุดหลุม

น้ำหล่อเลี้ยงต้นไม้