sag หมายถึง (เรือ) ลอยออกนอกทาง ห้อย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 91 ครั้ง)

คำศัพท์ sag แปลว่า (เรือ) ลอยออกนอกทาง ห้อย หมายถึง (เรือ) ลอยออกนอกทาง ห้อย sag อ่านว่า (แซ็ก)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sag (แซ็ก)

(เรือ) ลอยออกนอกทาง ห้อย