sac หมายถึง ถุงในร่างกาย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 139 ครั้ง)

คำศัพท์ sac แปลว่า ถุงในร่างกาย หมายถึง ถุงในร่างกาย sac อ่านว่า (แซ็ค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sac (แซ็ค)

ถุงในร่างกาย