rut หมายถึง สภาพที่เคยชินจนน่าเบื่อ ร่องทางเกวียน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 83 ครั้ง)

คำศัพท์ rut แปลว่า สภาพที่เคยชินจนน่าเบื่อ ร่องทางเกวียน หมายถึง สภาพที่เคยชินจนน่าเบื่อ ร่องทางเกวียน rut อ่านว่า (รัท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rut (รัท)

สภาพที่เคยชินจนน่าเบื่อ ร่องทางเกวียน