rusk หมายถึง ขนมปังร่วน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 140 ครั้ง)

คำศัพท์ rusk แปลว่า ขนมปังร่วน หมายถึง ขนมปังร่วน rusk อ่านว่า (รัซค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rusk (รัซค)

ขนมปังร่วน