rush หมายถึง เผ่น พุ่ง ฉีด ลาก หวือๆ ไหลปรูด เข้าโจมตี พัดแรง ฮือกัน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 96 ครั้ง)

คำศัพท์ rush แปลว่า เผ่น พุ่ง ฉีด ลาก หวือๆ ไหลปรูด เข้าโจมตี พัดแรง ฮือกัน หมายถึง เผ่น พุ่ง ฉีด ลาก หวือๆ ไหลปรูด เข้าโจมตี พัดแรง ฮือกัน rush อ่านว่า (รัฌ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rush (รัฌ)

เผ่น พุ่ง

ฉีด

ลาก

หวือๆ

ไหลปรูด

เข้าโจมตี

พัดแรง

ฮือกัน