run หมายถึง หนี ทำงาน เข้าแข่ง(รับเลือกสมาชิกรัฐสภา)ดำเนิน เดิน(เครื่อง)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 114 ครั้ง)

คำศัพท์ run แปลว่า หนี ทำงาน เข้าแข่ง(รับเลือกสมาชิกรัฐสภา)ดำเนิน เดิน(เครื่อง) หมายถึง หนี ทำงาน เข้าแข่ง(รับเลือกสมาชิกรัฐสภา)ดำเนิน เดิน(เครื่อง) run อ่านว่า (รัน)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
run (รัน)

หนี ทำงาน

เข้าแข่ง(รับเลือกสมาชิกรัฐสภา)

ดำเนิน

เดิน(เครื่อง)