rude หมายถึง หยาบคาย สร้างขึ้นหยาบๆ อย่างกะทันหัน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 89 ครั้ง)

คำศัพท์ rude แปลว่า หยาบคาย สร้างขึ้นหยาบๆ อย่างกะทันหัน หมายถึง หยาบคาย สร้างขึ้นหยาบๆ อย่างกะทันหัน rude อ่านว่า (รูด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rude (รูด)

หยาบคาย สร้างขึ้นหยาบๆ

อย่างกะทันหัน