ruby หมายถึง ตัวพิมพ์ขนาดเล็ก ทับทิม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 101 ครั้ง)

คำศัพท์ ruby แปลว่า ตัวพิมพ์ขนาดเล็ก ทับทิม หมายถึง ตัวพิมพ์ขนาดเล็ก ทับทิม ruby อ่านว่า (รู-บิ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ruby (รู-บิ)

ตัวพิมพ์ขนาดเล็ก ทับทิม