row หมายถึง ที่นั่งแถว ตำบลที่คนร่วมอาชีพกันอยู่ ร่องต้นไม้ การถกเถียงกัน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 137 ครั้ง)

คำศัพท์ row แปลว่า ที่นั่งแถว ตำบลที่คนร่วมอาชีพกันอยู่ ร่องต้นไม้ การถกเถียงกัน หมายถึง ที่นั่งแถว ตำบลที่คนร่วมอาชีพกันอยู่ ร่องต้นไม้ การถกเถียงกัน row อ่านว่า (โร)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
row (โร)

ที่นั่งแถว

ตำบลที่คนร่วมอาชีพกันอยู่

ร่องต้นไม้

การถกเถียงกัน