roue หมายถึง คนสำมะเลเทเมา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 83 ครั้ง)

คำศัพท์ roue แปลว่า คนสำมะเลเทเมา หมายถึง คนสำมะเลเทเมา roue อ่านว่า (รุเอ-)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
roue (รุเอ-)

คนสำมะเลเทเมา