rook หมายถึง เรือ นกแก โกง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 118 ครั้ง)

คำศัพท์ rook แปลว่า เรือ นกแก โกง หมายถึง เรือ นกแก โกง rook อ่านว่า (รุค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rook (รุค)

เรือ นกแก

โกง