romp หมายถึง (ม้า) วิ่งมาถึงเสาชนะอย่างง่าย คนซน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 90 ครั้ง)

คำศัพท์ romp แปลว่า (ม้า) วิ่งมาถึงเสาชนะอย่างง่าย คนซน หมายถึง (ม้า) วิ่งมาถึงเสาชนะอย่างง่าย คนซน romp อ่านว่า (ร็อมพ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
romp (ร็อมพ)

(ม้า) วิ่งมาถึงเสาชนะอย่างง่าย คนซน