roi หมายถึง พระเจ้าแผ่นดิน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 103 ครั้ง)

คำศัพท์ roi แปลว่า พระเจ้าแผ่นดิน หมายถึง พระเจ้าแผ่นดิน roi อ่านว่า (รวา)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
roi (รวา)

พระเจ้าแผ่นดิน