roe หมายถึง ไข่ปลา กวางโร

(ถูกค้นหาทั้งหมด 122 ครั้ง)

คำศัพท์ roe แปลว่า ไข่ปลา กวางโร หมายถึง ไข่ปลา กวางโร roe อ่านว่า (โร)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
roe (โร)

ไข่ปลา กวางโร