rode หมายถึง การขี่ โต้ (คลื่น) ถนน ขี่ (ม้า รถ เรือ) ครอบงำ ข่มขี่

(ถูกค้นหาทั้งหมด 82 ครั้ง)

คำศัพท์ rode แปลว่า การขี่ โต้ (คลื่น) ถนน ขี่ (ม้า รถ เรือ) ครอบงำ ข่มขี่ หมายถึง การขี่ โต้ (คลื่น) ถนน ขี่ (ม้า รถ เรือ) ครอบงำ ข่มขี่ rode อ่านว่า (โรด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rode (โรด)

การขี่ โต้ (คลื่น)

ถนน

ขี่ (ม้า

รถ

เรือ)

ครอบงำ

ข่มขี่