rod หมายถึง ไม้เรียว เดือย คันเบ็ด วัสดุรูปกลมยาวสำหรับแขวนม่าน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 96 ครั้ง)

คำศัพท์ rod แปลว่า ไม้เรียว เดือย คันเบ็ด วัสดุรูปกลมยาวสำหรับแขวนม่าน หมายถึง ไม้เรียว เดือย คันเบ็ด วัสดุรูปกลมยาวสำหรับแขวนม่าน rod อ่านว่า (ร็อด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rod (ร็อด)

ไม้เรียว เดือย

คันเบ็ด

วัสดุรูปกลมยาวสำหรับแขวนม่าน