rock หมายถึง เขย่า อันตราย หิน แตงเม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 98 ครั้ง)

คำศัพท์ rock แปลว่า เขย่า อันตราย หิน แตงเม หมายถึง เขย่า อันตราย หิน แตงเม rock อ่านว่า (ร็อค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rock (ร็อค)

เขย่า อันตราย

หิน

แตงเม