roc หมายถึง นก ร็อค

(ถูกค้นหาทั้งหมด 155 ครั้ง)

คำศัพท์ roc แปลว่า นก ร็อค หมายถึง นก ร็อค roc อ่านว่า (ร็อค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
roc (ร็อค)

นก ร็อค