rob หมายถึง ปล้น การขายของด้วยราคาแพงลิ่ว

(ถูกค้นหาทั้งหมด 105 ครั้ง)

คำศัพท์ rob แปลว่า ปล้น การขายของด้วยราคาแพงลิ่ว หมายถึง ปล้น การขายของด้วยราคาแพงลิ่ว rob อ่านว่า (ร็อบ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rob (ร็อบ)

ปล้น การขายของด้วยราคาแพงลิ่ว