riot หมายถึง (ชีวิต) สำมะเลเทเมา ก่อความอลหม่าน (วิ่ง) เตลิดเปิดเปิง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 77 ครั้ง)

คำศัพท์ riot แปลว่า (ชีวิต) สำมะเลเทเมา ก่อความอลหม่าน (วิ่ง) เตลิดเปิดเปิง หมายถึง (ชีวิต) สำมะเลเทเมา ก่อความอลหม่าน (วิ่ง) เตลิดเปิดเปิง riot อ่านว่า (ไร-อัท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
riot (ไร-อัท)

(ชีวิต) สำมะเลเทเมา ก่อความอลหม่าน

(วิ่ง) เตลิดเปิดเปิง