rim หมายถึง รอบนอกของล้อ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 118 ครั้ง)

คำศัพท์ rim แปลว่า รอบนอกของล้อ หมายถึง รอบนอกของล้อ rim อ่านว่า (ริม)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rim (ริม)

รอบนอกของล้อ