rile หมายถึง แหย่

(ถูกค้นหาทั้งหมด 92 ครั้ง)

คำศัพท์ rile แปลว่า แหย่ หมายถึง แหย่ rile อ่านว่า (ไรล)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rile (ไรล)

แหย่