rig หมายถึง ขึงใบและสายระโยงระยาง แต่งตัว สร้างขึ้นเป็นการชั่วคราว

(ถูกค้นหาทั้งหมด 116 ครั้ง)

คำศัพท์ rig แปลว่า ขึงใบและสายระโยงระยาง แต่งตัว สร้างขึ้นเป็นการชั่วคราว หมายถึง ขึงใบและสายระโยงระยาง แต่งตัว สร้างขึ้นเป็นการชั่วคราว rig อ่านว่า (ริก)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rig (ริก)

ขึงใบและสายระโยงระยาง แต่งตัว

สร้างขึ้นเป็นการชั่วคราว