rife หมายถึง หนาแน่น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 92 ครั้ง)

คำศัพท์ rife แปลว่า หนาแน่น หมายถึง หนาแน่น rife อ่านว่า (ไรฟ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rife (ไรฟ)

หนาแน่น