rib หมายถึง เส้นใบไม้ แนว ซี่โครง แกนขนนก กระดูกงูเรือ ซี่ร่ม สันภูเขา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 146 ครั้ง)

คำศัพท์ rib แปลว่า เส้นใบไม้ แนว ซี่โครง แกนขนนก กระดูกงูเรือ ซี่ร่ม สันภูเขา หมายถึง เส้นใบไม้ แนว ซี่โครง แกนขนนก กระดูกงูเรือ ซี่ร่ม สันภูเขา rib อ่านว่า (ริบ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rib (ริบ)

เส้นใบไม้ แนว

ซี่โครง

แกนขนนก

กระดูกงูเรือ

ซี่ร่ม

สันภูเขา