rev หมายถึง เร่ง (เครื่อง) จำนวนรอบที่เครื่องจักรหมุน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 92 ครั้ง)

คำศัพท์ rev แปลว่า เร่ง (เครื่อง) จำนวนรอบที่เครื่องจักรหมุน หมายถึง เร่ง (เครื่อง) จำนวนรอบที่เครื่องจักรหมุน rev อ่านว่า (เร็ฝ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rev (เร็ฝ)

เร่ง (เครื่อง) จำนวนรอบที่เครื่องจักรหมุน