rent หมายถึง รอยแตก (หมอก) กระจายไป ตัด เอา (บ้าน) ให้เช่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 117 ครั้ง)

คำศัพท์ rent แปลว่า รอยแตก (หมอก) กระจายไป ตัด เอา (บ้าน) ให้เช่า หมายถึง รอยแตก (หมอก) กระจายไป ตัด เอา (บ้าน) ให้เช่า rent อ่านว่า (เร็นท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rent (เร็นท)

รอยแตก (หมอก) กระจายไป

ตัด

เอา (บ้าน) ให้เช่า