real หมายถึง แท้จริง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 122 ครั้ง)

คำศัพท์ real แปลว่า แท้จริง หมายถึง แท้จริง real อ่านว่า (ริ-แอ็ล)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
real (ริ-แอ็ล)

แท้จริง