raze หมายถึง ทำลายลงราบ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 84 ครั้ง)

คำศัพท์ raze แปลว่า ทำลายลงราบ หมายถึง ทำลายลงราบ raze อ่านว่า (เรส)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
raze (เรส)

ทำลายลงราบ