rape หมายถึง กากผลองุ่น ต้นเรพ ข่มขืนชำเรา ฉกฉวย (สิ่งของ ดินแดน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 81 ครั้ง)

คำศัพท์ rape แปลว่า กากผลองุ่น ต้นเรพ ข่มขืนชำเรา ฉกฉวย (สิ่งของ ดินแดน) หมายถึง กากผลองุ่น ต้นเรพ ข่มขืนชำเรา ฉกฉวย (สิ่งของ ดินแดน) rape อ่านว่า (เรพ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rape (เรพ)

กากผลองุ่น ต้นเรพ

ข่มขืนชำเรา

ฉกฉวย (สิ่งของ

ดินแดน)